top of page
capetown.png

好望角

这里位于桌山山脉的最南端。常年吹着强风,故此曾被称为“暴风之角”(Cape of Storms) 。在发现初期,更被认为是世界最远处,至今仍为全球人们所希望一到的地方。

景点图库

capetown.png
capetown.png
capetown.png
capetown.png
bottom of page